ODDANÍ VAŠIM HODNOTÁM | RSM TACOMA Family Office Slovensko
ODDANÍ VAŠIM HODNOTÁM
VSTÚPTE DO SVETA RSM FAMILY OFFICE

Náš tím

Foto Monika Marečková

Monika Marečková Managing Partner

Monika, vďaka svojej predchádzajúcej manažérskej a korporátnej praxi, komplexne nápĺňa základné motto RSM TACOMA „We understand your business“.
Monika sa pridala k týmu RSM TACOMA v roku 2006 potom, ako 12 rokov strávila vo vedení významného českého rodinného holdingu CIMEX. Od roku 2010 je managing partnerkou RSM TACOMA so zodpovednosťou za vedenie celej skupiny poradenských firiem, vrátane nových akvizícií do IT spoločností (RSM Technology a RSM Infinity). Pod Monikiným vedením sa TACOMA stala súčasťou jednej z najväčších poradenských sietí na svete, RSM International. Monika sa pravidelne umiestňuje v rebríčku TOP žien českého biznisu a je členkou správnej rady občianskeho združenia PARAPLE. Menej informácií
Telefon: +420 602 480 018
E-mail: monika.mareckova@rsmsk.sk


Foto Michal Šubín

Michal Šubín Head of Family Office

Michal je vďaka svojim skúsenostiam tou pravou osobou pre ďalší rozvoj a správu Vášho rodinného majetku.
Michal Šubín vyštudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislave. Je odborníkom dlhodobo pôsobiacim v oblasti predaja investičných inštrumentov, správy majetku a privátneho bankovníctva, kde dosiahol výborné obchodné výsledky. Primárne sa zameriava na B2B komunikáciu s individuálnymi klientmi a odbornou komunitou. Má aktívne skúsenosti s budovaním a riadením tímu s viac ako 20 pracovníkmi, s tvorbou vnútropodnikových procesov a komunikácie. Disponuje dlhoročnou praxou v oblasti definovania obchodných cieľov a zodpovedností za ich dosahovanie. Deväť rokov viedol odbor privátneho bankovníctva spoločnosti Privatbanka, a.s., kde postupne vybudoval tím privátnych bankárov, podieľal sa na tvorbe vnútorných štruktúr banky a odboru a komunikoval s kľúčovými klientmi banky. Menej informácií
Telefon: +420 731 192 464
E-mail: michal.subin@rsmsk.sk

Tím poradcov

Foto

Marek Rosenbaum Partner RSM TACOMA

Marek Rosenbaum je zakladajúci člen RSM TACOMA, ktorá je na trhu ekonomického poradenstva viac ako 22 rokov.
Marek Rosenbaum je zakladajúci člen RSM TACOMA, ktorá je na trhu ekonomického poradenstva viac ako 22 rokov. V súčasnej dobe riadi tím M&A a zameriava sa predovšetkým na nákupy a predaje firiem, vedenie rozsiahlych projektov naprieč celou spoločnosťou. Sám je aktívnym investorom vo viacerých spoločnostiach v energetike, logistike, strojárstve a IT.
Podieľal sa na riadení projektov, medzi ktoré patrila fúzia spoločností Pepsi-Cola a Toma, prevzatie spoločnosti Nestlé Čokoládovny, prevzatie spoločnosti YTONG, predaj časti podniku PricewaterhouseCoopers Česká republika, predaj časti podniku Procter & Gamble Czech Republic, zlúčenie spoločností Dunlop Pneu a Goodyear, akvizícia akcií spoločnosti MSA, akvizícia akcií spoločnosti Kostelecké uzeniny, akvizícia akcií a povinná ponuka prevzatia pre České Radiokomunikace, prevod ochranných známok spoločnosti Schöller zmrzlina a mrazené výrobky, rozdelenie spoločnosti OREA a ďalšie.
Menej informácií


Foto

Kateřina Provodová Dane

Kateřina je expertom na dane z príjmov právnických osôb, DPH a due diligence.
Kateřina vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, so špecializáciou medzinárodný obchod a vedľajšie špecializáciou podnikanie a právo. Následne ukončila Právnickú fakultu Univerzity Karlovej a absolvovala semestrálne štúdium daňového práva na Wirtschaftsuniversität vo Viedni. Nasledovalo postgraduálne štúdium medzinárodného daňového práva na Vienna University of Economics and Business Administration vo Viedni a získala titul LLM (Master of Laws). Pracovala v daňovom oddelení poradenskej spoločnosti Ernst & Young a následne zastávala funkciu finančnej manažérky v Pragueweddings.com. Dnes je manažérkou daňového poradenstva v RSM TACOMA. Špecializuje sa hlavne na poradenstvo v oblasti daní z príjmov právnických osôb, DPH a due diligence. Od roku 2001 je členkou Komory daňových poradcov Českej republiky. Menej informácií


Foto

Barbora Brühlová Trustové služby, účtovníctvo

Barbora vedie oddelenie trustových služieb a medzi jej klientov patria významné tuzemské i zahraničné spoločnosti.
Barbora vedie v RSM TACOMA oddelenie trustových služieb a medzi jej klientov patria významné tuzemské i zahraničné spoločnosti, napríklad CIMEX GROUP, SK Expres, Amicorp, CITCO Group, Citibank a Rowan Legal. Predtým pracovala na manažérskych pozíciach v exportných oddeleniach v spoločnostiach RAMA BOHEMIA a PROLIFT. Vo svojích oboroch úročí skúsenosti zo študia Uniworld Business College v Sydney, kde získala diplom v obore Marketing, a na Pacific College, kde jej bol udelený diplom v obore Public Relations. V roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Karlovej univerzite. Bára vám rada zariadi rýchle a presné trustové služby alebo účtovníctvo. Menej informácií


Foto

Radka Svobodová Znalecká organizácia

Radka zastrešuje tím špecialistov zaoberajúci sa oblasťou oceňovania podnikov a súvisiaceho ekonomického poradenstva a oceňovanie nehnuteľností.
Radka v spoločnosti RSM TACOMA pôsobí od roku 2003. V roku 2008 sa podieľala na založení znaleckej organizácie na Slovensku. V roku 2011 bola menovaná do pozície vedúcej znaleckého oddelenia so zodpovednosťou za poskytovanie a rozvoj služieb v Českej republike a aj na Slovensku. Radka zastrešuje tím špecialistov zaoberajúci sa oblasťou oceňovania podnikov a súvisiaceho ekonomického poradenstva a oceňovanie nehnuteľností. Radka Svobodová absolvovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe s hlavnou špecializáciou účtovníctvo a finančné riadenie podniku a vedľajšou špecializáciou oceňovanie podniku a jeho majetku. Podieľala sa na realizácii a riadení celého radu projektov, napr. pre spoločnosti ČEZ, Procter & Gamble, Siemens, České Radiokomunikace, Telefónica, T – Mobile CZ a ďalšie. Ak chcete zmerať hodnotu čohokoľvek, Radka je pre vás tým pravým partnerom. Menej informácií


Foto

Mario Fondati Partner Amrop Slovenska

Mario ponúka majiteľom firiem optimálne riešenia v oblastiach plánovania nástupníctva.
Mario Fondati je partnerom v spoločnosti Amrop Slovenska členom Strategickej rady Jenewein Group. Je garantom rozvoja spolupráce so spoločnosťami s lokálnym a rodinným typom vlastníctva a zodpovedá za vedenie profesionálnych tímov v oblasti Executive Search & Leadership Consulting.
Mario má skúsenosti s vedením a realizáciou medzinárodných projektov v stredoeurópskom regióne na úrovni vrcholového a stredného manažmentu a vysoko špecializovaných pozícií. Jeho primárna zodpovednosť je za vedenie projektov v sektoroch Automotive & Industrial a Technology a intenzívne sa venuje oblasti rodinných firiem, kde pomáha majiteľom hľadať optimálne riešenia v oblastiach plánovania nástupníctva, ďalšieho profesionálneho rozvoja členov rodiny, jasného zadefinovania roly vlastníka a riaditeľa a organizačno-procesnému poradenstvu. Zároveň napomáha skvalitňovaniu manažérskych tímov podporou pri obsadzovaní kľúčových pozícií externými manažérmi.
Menej informácií


Foto

Richard Tóth Hlavný ekonóm Privatbanka a.s.

Richard sa snaží pochopiť, ako svet funguje a ako sa mení, čo mu pomáha sa správne rozhodovať.
Richard Tóth pracuje viac ako desať rokov v privátnej banke, najprv ako portfólio manažér, od roku 2006 ako hlavný ekonóm. Jeho postupmi sú analýzy a syntéze, jeho témami reálna ekonomika a finančný trh a regiónom celý svet. Hľadá a posudzuje argumenty pre alokáciu klientskych a bankových financií do rôznych finančných aktív. Snaží sa pochopiť, ako svet funguje a ako sa mení, čo mu pomáha sa správne rozhodovať. Možností je v každej chvíli veľmi veľa.
Menej informácií


Foto

Jean-François Cats Partner belgickej spoločnosti RSM

Jean-François spravuje majetok celej rady najbohatších belgických rodín.
Jean-François Cats je partner belgickej spoločnosti RSM, šiestej najväčšej audítorskej siete na svete. Má viac ako 30 ročné skúsenosti v účtovníctve, ale rovnako sa vyzná v oceňovaní, due dilligence alebo rozhodcovských jednaniach. Spravuje majetok celej rady najbohatších belgických rodín. Je čestným prezidentom Belgického inštitútu registrovaných audítorov, poradcom niekoľkých audítorských komôr a regentom Národnej Banky Belgicka. Je zakladateľom a čestným predsedom RSM Belgium.
Menej informácií


RSM TACOMA Family Office je dcérskou spoločnosťou RSM TACOMA a.s. a má k dispozícií silný tím 90 profesionálov, pokrývajúcich územie Českej a Slovenskej republiky.

RSM TACOMA a.s. je významnou poradenskou spoločnosťou, ktorá už viac ako 20 rokov poskytuje komplexné služby v oblasti daní, účtovného a mzdového poradenstva, oceňovania a management consultingu. Špecializujeme sa na fúzie a akvizície, corporate finance a trustové služby.

Od 1. júla 2011 pôsobí v rámci šiestej najväčšej svetovej siete nezávislých poradenských spoločností – RSM International.

Pri realizácii jednotlivých obchodných prípadov a tvorbe konw-how veľmi aktívne spolupracuje s ďalšími Family Office spoločnosťami, ktoré pôsobia v rámci skupiny RSM International

V roku 2014 bola skupina RSM International globálne ocenená ako ‚Network of the Year‘ award, udelovanou International Accounting Bulletin.

S pokorou prijímame každú výzvu spravovať Váš majetok s výlučným ohľadom na Vaše ciele, ciele Vašej rodiny a najbližšieho okolia. Rešpektujeme, že Váš majetok je výsledkom dlhoročného intenzívneho snaženia, radosti z víťazstiev, smútku z porážok a vždy nových narovnaní.

Chápeme, že Vy a Vaša rodina ste veľmi významne prepojení a pre Váš komfort a úspech je dôležitá celková harmónia.

Byť nezávislými je jedným z kľúčových predpokladov nášho úspechu. Rovnako tak pristupujeme k výkonu všetkých činností v rámci Family Office. Sme nezávislou inštitúciou, ktorá si vyberá partnerov výlučne na báze odbornosti a efektivity.

Sami sme vybudovali spoločnosť, ktorá je úspešná na trhu dlhšie ako 20 rokov. Ponúkame preto len to, čo sami chceme využívať. Našim výlučným klientom ste Vy a Vaša rodina.

História služieb Family Office je spojená s rodinami J.P.Morgana prípadne Rockefellerocov. V súčasnosti 2/3 významných rodín západného sveta využíva nejakú formu Family Office služieb, prípadne štrukturuje svoj majetok iným spôsobom.

Transformačný proces, ktorý prebehol po roku 1989 vytvoril priestor pre uplatnenie špecializovaných spoločností aj v regióne strednej a východnej Európy. Vnímame meniaci sa dopyt našich klientov od riešení určených výlučne pre ich podnikanie viac smerom k pokrytiu potrieb rodín.

Family Office zostáva primárne vysoko efektívnym nástrojom pri dlhodobej správe celkového majetku rodiny

 

Viac o poslaní RSM TACOMA Family Office

RSM TACOMA Family Office je špecializovanou poradenskou inštitúciou zameranou na služby v oblasti riadenia rodinného majetku, spoločností, nehnuteľností a hotovosti. Vytvára ideálne prostredie pre dlhodobé zveľadenie rodinného majetku a ochranu pred akýmikoľvek externými vplyvmi. Ponúkame komplexné riešenia na kľúč spolu s následnou správou rodinného majetku, ako aj riešenia individuálnych potrieb jednotlivcov alebo rodín.

Sme pripravení skonsolidovať Váš rodinný majetok a zjednodušiť jeho celkovú správu. Pripravujeme rodiny na medzigeneračný transfer kapitálu, prípadne jeho dôkladnú prípravu.

RSM TACOMA Family Office je dcérskou spoločnosťou RSM TACOMA a.s., ktorá je už viac ako 20 rokov významnou poradenskou spoločnosťou, poskytujúcou komplexné služby v oblastí fúzií a akvizícií daní, účtovného a mzdového poradenstva, oceňovania, management consultingu a trustových služieb. Od roku 2011 je členom siedmej najväčšej svetovej siete poradenských spoločností RSM International.

Viac informácií o službách FAMILY OFFICE

Kde nás nájdete?

RSM TACOMA Family Office s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha – Karlín

IČ: 02817497

michal.subin@rsmfamilyoffice.eu
Mobil: +420 731 192 464

Zapsáno 27. března 2014, spisová značka C 223941 vedená u Městského soudu v Praze